Skočiť na hlavný obsah
x

Vitajte

Aktuality

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V p
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie
v dňoch 16.6.2020 a 18.6.2020 v čase od 7.30 do 17.30 hod. Stredoslovenská distribučná a.s.
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny dňa 29.7.2016 predložilo žiados
Koronavírus Info
Všetky aktuálne opatrenia, usmernenia a dokumenty prijaté v súvislosti s pandémiou nového Koronavírusu a oc
Seniori, povedzme STOP podvodníkom!
Rady pre seniorov v súčasnej situácii nájdete v priloženom dokumente: