Demografia


Demografia

Počet obyvateľov: 209

Rozloha: 2281 ha

 

Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

4

2

2

Vek od 4 – 6 rokov

6 6

0

Vek od 7 – 14 rokov

7

4

3

Vek od 15 – 17 rokov

8 2 6

Vek od 18 – 60 rokov

126

70

56

Vek nad 60 rokov

58

22

36

Spolu

209

106

103