Skočiť na hlavný obsah
x

Odpočet vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce Kľak, že dňa 10.07.2023 t.j. pondelok, budú  pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté brány a uviazali psov.

Ďalej žiada občanov, ktorí nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer alebo si neprajú aby odčítač vstúpil na ich pozemok, aby stav vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav napísali na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.