Skočiť na hlavný obsah
x

SILVESTER 2017

Starosta obce Kľak a Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozývajú na spoločné privítanie Nového roka 2018

Návrh VZN na rok 2018

Návrh nových Všeobecne záväzných nariadení obce KĽAK o Dani z nehnuteľnosti, o Miestnych daniach, a o Podmienkach urč