Skočiť na hlavný obsah
x

Vitajte

Aktuality

Ku dňu Matiek
“S májom najnežnejšie slovo LÁSKA spája sa, preto i Deň Matiek, práve teraz slávi sa.“
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie
dňa 27.04.2022 v čase od 7.00 do 21.00 hod. Stredoslovenská distribučná, a.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak
POZVÁNKA V súlade s § 12  ods. 1 a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa.