Skočiť na hlavný obsah
x

Ku dňu Matiek

“S májom najnežnejšie slovo LÁSKA spája sa,
preto i Deň Matiek, práve teraz slávi sa.“

Wifi pre Teba

WiFi pre Teba Plagat

 

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071T576
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 

Prihlásiť sa na odber Návštevník