Skočiť na hlavný obsah
x

Návrh VZN na rok 2018

Návrh nových Všeobecne záväzných nariadení obce KĽAK o Dani z nehnuteľnosti, o Miestnych daniach, a o Podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kľak na kalendárny rok 2018

(dokumenty na stiahnutie)