Skočiť na hlavný obsah
x

Poloha a pamiatky

Kľak leží v pohorí Vtáčnik na plošine medzi dolinami potoka Kľak a Kláštorského potoka. Členitý povrch zalesneného chotára (bučiny) s dlhými dolinami a skalnými útvarmi tvoria pyroklastická pyroxenických a pyroxenicko-amfibolických andezitov. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1 027mm, priemerná ročná teplota okolo 5°C. Má prevažne hnedé lesné pôdy. Od roku 1966 je tu na ploche 193,97ha štátne prírodná rezervácia Vtáčnik.

Pamiatky v obci:

     - Rím.-kat. kostol bol postavený v neskoro-barokovom slohu v roku 1753 ako jednoloďový. Dominuje na vŕšku nad obcou s dĺžkou 57m a šírkou 27m a takou istou výškou. Je zasvätený sv. Teréziii Avilskej. Obkolesený je cintorínom a po celej dĺžke klenutý. Veža z čelného pohľadu je 48m vysoká, 8m široká. V nej sú osadené dva zvony s hmotnosťami 300 a 150 kg.  

        - Kaplnka z roku 1735

       - Pamätník fašistami umučených občanov a partizánov od J. Hučku z roku 1959

       - Pomník nad spoločným hrobom povraždených

      - Pamätná izba, v ktorej sú materiály pripomínajúce vypálenie Kľaku v roku 1945, bola otvorená dňa 20. 01. 1963

Prírodné zaujímavosti v okolí:

    - Les Škurátka na východnej strane Vtáčnika. Chránený areál s výmerou 2,00 ha. Ochrana porastu tvaru päťcípej hviezdy s rozpätím strán 50 m, vysadeným na počesť padlých vojakov pri príležitosti 20. výročia SNP.
    - Kláštorská skala na južnom hrebeni Vtáčnika s výškou 1 279m n. m. Najvýraznejšie skalné mesto vo Vtáčniku. Skupina skalných pilierov, prečnievajúcich vysoko nad okolitý terén.
    - Ostrovica v blízkosti obce Kľak. Prírodná pamiatka s výmerov 4,44 ha. Ochrana skalných andezitových útvarov ako výrazného krajinárskeho prvku vulkanického reliéfu Vtáčnika. Skalné vyvýšeniny s kolmými stenami. Geologická zaujímavosť - valcovitý sopečný komín.
    - Vodopád na Pokutskom potoku: prírodná pamiatka - najväčší vodopád v CHKO Ponitrie, nachádzajúci sa na pravostrannom prítoku Pokutského potoka. Vody potoka tečú sústavou vodorovne lamínovaných doskovitých andezitov.

Turistické trasy:

    Kľak - Partizánska dolina - Ivanov salaš - Škurátka - Vtáčnik
    Ostrý Grúň - Klenová - Kláštorné vráta - Kláštorská skala - Vtáčnik
    Kľak - Ivanov salaš - Škurátka - Vodopád na Pokutskom potoku
    Kľak - Škurátka - Vtáčnik - Homôlka - Gronštolne - Prochot

 

   pamatnik kaplnka