Skočiť na hlavný obsah
x

Wifi pre Teba

WiFi pre Teba Plagat

 

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071T576
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 

Prijímateľ: Obec Kľak, Kľak 9, 966 77 Ostrý Grúň
Miesto realizácie: Obec Kľak
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €
 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
 

1. Dom smútku (48.582140912677 ; 18.6459338665009)
2. Miestna predajňa potravín (48.5823573894632 ; 18.6437290906906)
3. Časť Hudečkovci pri rod. dome súp. č. 93 (48.583799065723 ; 18.6385591328144)
4. Časť Hudečkovci pri rod.dome súp. č. 97 (48.5818818490749 ; 18.6394187808037)
5. Horný koniec obce pri rod. dome súp. č. 113 (48.5842133736934 ; 18.6410991847515)
6. Obecný úrad  (48.5829411624046 ; 18.6437076330185)
7. Obecný úrad 2 (48.5828586538722 ; 18.6436861753464)
8. Kultúrny dom (48.5824292524536 ; 18.643341511488)
9. Pri pamätníku SNP (48.5813468607901 ; 18.641007989645)
10. Zastávka Nový Kľak (48.5779274155145 ; 18.6412265896797)
 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 23.08.2022 úspešné zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk