Skočiť na hlavný obsah
x

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokumenty