Skočiť na hlavný obsah
x

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak

POZVÁNKA

V súlade s § 12  ods. 1 a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kľaku

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak,

ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Ľuboš Haring
starosta obce Kľak

 

Pozývajú sa:

Poslanci:
1. Mesiariková Ľudmila
2. Sestrenek Michal
3. Sivoková Michaela
4. Vajdová Miroslava
5. Zúbeková Paulína

Kontrolórka obce:
6. Anna Prôčková