Skočiť na hlavný obsah
x

Odpočet vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.  

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu  vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:  
•    Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk
•    Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
•    Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419  
•    Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.
   
Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ  doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie zaslať formou SMS alebo  e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.
       
Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.