Skočiť na hlavný obsah
x

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak

POZVÁNKA

V súlade s § 12  ods. 1 a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kľaku

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kľak,

ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2024 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Ľuboš Haring
starosta obce Kľak

 

Dokumenty