Skočiť na hlavný obsah
x

Oznam STVPS o nerealizovaní odpočtu vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom  obce Kľak, že  z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov  tento mesiac nebude realizovať odpočty vodomerov v našej obci odčítačmi spoločnosti.

Občania, ktorí majú záujem o vystavenie faktúry na základe skutočného stavu vodomeru, môžu stav vodomeru nahlásiť SMS správou na telefónne číslo 0905883697, pevná linka 048/4327904 v pracovných dňoch od 8.00-14.00 hod. Prípadne môžu poslať e-mailom  na adresu: zina.hromadkova@stvps.sk

Odberateľom, ktorí stav vodomeru nahlásia, bude spotreba vody vyúčtovaná podľa nahláseného stavu. Odberateľom ktorí stav nenahlásia, faktúra bude vystavená na základe dlhodobej priemernej spotreby.

Zároveň sa ospravedlňujú občanom obce za spôsobené nepríjemnosti ale vzhľadom na  dodržanie opatrení prijatných na zamedzenie šíreniu COVID-19 bolo potrebné  tento krok urobiť v záujme ochrany zdravia odčítačov ako aj občanov obce.