Skočiť na hlavný obsah
x

Upozornenie od Stredoslovenská energetika - Distribúcia

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločností Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia, považujeme za dôležité poukázať na  skutočnosti uvedené v priloženom dokumente:

Dokumenty