Skočiť na hlavný obsah
x

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Kľak z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V pripojenom dokumente: